Národný projekt

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou  školských vzdelávacích programov“:

Cieľ Konvergencia, Kód ITMS projektu: 26110130085

Cieľ Regionálna konkurencie schopnosť a zamestnanosť (RKZ), Kód ITMS projektu: 26140130015

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Plnenie aktivít národného projektu ku 31.12.2014, cieľ Konvergencia

Plnenie aktivít národného projektu ku 31.12.2014, RKZ

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť