Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Národné projekty > Zrealizované projekty > NP vzdelávania učiteľov k tvorbe ŠKVP

Národný projekt

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou  školských vzdelávacích programov“:

Cieľ Konvergencia, Kód ITMS projektu: 26110130085

Cieľ Regionálna konkurencie schopnosť a zamestnanosť (RKZ), Kód ITMS projektu: 26140130015

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Plnenie aktivít národného projektu ku 31.12.2014, cieľ Konvergencia

Plnenie aktivít národného projektu ku 31.12.2014, RKZ