Národný projekt

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou  školských vzdelávacích programov“:

Cieľ Konvergencia, Kód ITMS projektu: 26110130085

Cieľ Regionálna konkurencie schopnosť a zamestnanosť (RKZ), Kód ITMS projektu: 26140130015

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Plnenie aktivít národného projektu ku 31.12.2014, cieľ Konvergencia

Plnenie aktivít národného projektu ku 31.12.2014, RKZ

Newsletter december 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť