Skip Navigation LinksÚvod > Medzinárodná spolupráca > Medzinárodné projekty > Súčasné projekty > OVP pre trh práce > Metodika pre výchovných poradcov

Metodika Zvýšenie kvality práce výchovných poradcov so žiakmi základnej školy

METODIKA ZVÝŠENIE KVALITY PRÁCE VÝCHOVNÝCH PORADCOV SO ŽIAKMI ZÁKLADNEJ ŠKOLY.pdf