Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 92 > 92 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program 9245 M ochrana osôb a majetku je aktuálne v procese schvaľovania na MŠVVaŠ SR.