Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 92 > 92 - ŠVP

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program je aktuálne v procese schvaľovania na MŠVVaŠ SR.