Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program 9245 M ochrana osôb a majetku je aktuálne v procese schvaľovania na MŠVVaŠ SR.

Newsletter máj 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť