Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Odborné vzdelávanie a príprava > Skupina odborov 92 > 92 - Normatívy

Normatívy

Normatívy k štátnemu vzdelávaciemu programu sú aktuálne v procese schvaľovania na MŠVVaŠ SR.