522
Šiov

ŠIOV


Štátny inštitút odborného vzdelávania vznikol pôvodne z Inštitútu prípravy mládeže, a ako moderná štátna inštitúcia zabezpečuje v dnešnej dobe plnenie úloh v oblasti skvalitňovania a zefektívňovania výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách, zastrešuje rôzne národné i medzinárodné školské projekty, pracuje na zvyšovaní úrovne vyučovacieho procesu, na vysokej odbornosti pedagógov, a podieľa sa na zvyšovaní možností mladých absolventov odborných škôl na ich zamestnanosti.

*Naša stránka prechádza rozsiahlou prestavbou. V sekcii „Domov“ je dočasne k dispozícii jej pôvodná verzia.
Prioritné činnosti

PRIORITNÝMI ČINNOSŤAMI


našej organizácie sú :
  • tvorivá činnosť mládeže, pod vedením našich odborníkov
  • proces vytvorenia a práce s firmou podporuje Slovenské centrum cvičných firiem
  • monitoring odborného vzdelávania zaisťuje Slovenské národné observatórium
  • oblasť vzdelávania - štátne vzdelávacie programy, normatívy pre SOŠ, učebnice a učebné pomôcky,
Projekty

PROJEKTY


Členovia špeciálnych tímov ŠIOV-u sa sústreďujú na prácu so žiakmi ZŠ a SŠ v rôzne zameraných národných i medzinárodných projektoch, v ktorých sa zameriavajú na výučbu odborných predmetov, či vybavujú školy modernými školskými pomôckami na vysokej úrovni. ŠIOV takto napomáha slovenským školám vychovávať vysoko odborne kvalifikovaných absolventov, a tým prispieva i k vyššej perspektíve ich zamestnanosti.
Aktivity a súťaže ŠIOV-u

AKTIVITY A SÚŤAŽE


Naša organizácia zasvätila svoju prácu sprístupňovaniu informácií mladým ľuďom, skvalitňovaniu výučby a vzdelávania, kontinuálnemu vzdelávaniu pedagógov, prezentácii rôznych vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade i organizácii rôznych súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ, akými sú napríklad:
  • JUVYR,
  • SKILLS SLOVAKIA, EUROSKILLS,
  • SOČ, ZOČ,
  • ZENIT a mnohé ďalšie, ktoré tiež nájdete na našich stránkach.


Aktuality

V Bratislave budú svoju šikovnosť prezentovať žiaci z 30 stredných odborných škôl
20 nov 2015

  Tlačová správa Bratislava, 19. november 2015     Aj tento rok sa koncom novembra predstaví mládež zo stredných odborných škôl na celoslovenskom školskom podujatí JUVYR „Podpora odborného a duálneho vzdelávan

Read more
Zo súťaže EuroSkills vo Francúzskom Lille si naši študenti doniesli 2 bronzové medaily
23 okt 2015

    V dňoch 30.9.- 6.10.2014 sa vo Francúzskom Lille konala Európska súťaž v odborných zručnostiach a praktických vedomostiach EuroSkillls 2014

Read more
Vyhlásenie VO „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty
06 okt 2015

Tlačová správa   Bratislava, 5. októbra 2015     Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku  „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty.     &

Read more
Publicita v zahraničí
16 feb 2015

  Na základe rozhovoru pre rakúske hospodárske tlačové periodikum “Wirtschaftsblatt“ bol publikovaný v Rakúsku dňa 14.1.2015 článok k problematike duálneho vzdelávania v Slovenskej republike.

Read more

 

SCCF

Sieť cvičných firiem v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem a na Slovensku je to Slovenské centrum cvičných firiem. Jeho úlohou je simulácia orgánov štátnej správy, organizácia vzdelávania učiteľov cvičných firiem a príprava veľtrhov cvičných firiem.

18. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave                                            05. - 06. Novembra 2015


Čítaj viac o SCCF

Najnovšie na ŠIOVe ...

Súťaž o mlieku                               &nbs
  Školský rok 2015 / 2016 :   Výsledková listina – Skills Slovakia Kaderník     
    FESTO - Mladý Mechatronik             Štruktúra Skills Slovakia "Mladý mechatronik":   Školský rok 2015/2016   Prihláška
      Bratislava, 18. november 2015     Aj tento rok sa koncom novembra predstaví mládež zo stredných odborných škôl na celoslovenskom školskom poduja
  Štruktúra stredoškolskej súťaže JUVYR     Školský rok 2015 / 2016 :   Vyhodnotenie Výsledková listina – Skills Slovakia Kaderník  Výsledková listina
  Využitie alternatívnych zdrojov energie   Štruktúra Enersol SK:   Školský rok 2014/2015   Výsledková listina Prihláška Vyhlás
  Využitie alternatívnych zdrojov energie     Štruktúra Enersol SK:   Školský rok 2015/2016   Vyhlásenie Organizačno technické pokyny Organizačný poriadok
  Je slnečný októbrový podvečer roku 2014 a viac ako 800 účastníkov EuroSkills v Lille vo Francúzsku - podujatia mladých, nadaných a zručných  stredoškolákov z celej Európy, ale aj Brazílie a
  18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa bude konať v dňoch 05. - 06. novembra 2015, v priestoroch Incheby Hala A.0 - Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7,  v Bratislave.   Pozvánka na veľtrh 
    Štruktúra Skills Slovakia - Gastro Junior       Štruktúra  - Gastro Junior:   Školský rok 2015/2016 : Program celoštátneho kola súťaže Gastro Junior – Ski
Normatívy MTa PZ schválené MŠVVaŠ SR dňa 17.12.2015 s platnosťou od 1.9.2016 2275 H hutník 2285 H zlievač 2287 H modelár 2411 K mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 241
  Tlačivá k finančnému vyúčtovaniu: Vzorový vyplnený cestovný príkaz Pokyny k vyplňovaniu cestovného príkazu Návratka súťažiaceho na cestovné Správa zo služobn

 

 

Naše projekty

ŠIOV realizuje viaceré národné a medzinárodné projekty.

Naše časopisy

Zaujímajú vás novinky zo ŠIOVu?

Ak vás zaujíma, čo nové sa deje v našej organizácii, prihláste sa k odberu nášho newslettera

 

*Newsletter pripravujeme, po prihlásení vás budeme informovať.

Zdieľajte s nami

Zaujal vás niektorý článok?
Zdieľajte ho a informujte priateľov !

Nájdite nás na mape

Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Slovensko

Kontaktné čísla

Tel: +421 / 2 / 5477 6774
Fax: +421 / 2 / 5477 6277

Email kontakt

kancelaria@siov.sk
www.siov.sk

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Jeho činnosť je orientovaná na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.