522
Šiov

ŠIOV


Štátny inštitút odborného vzdelávania vznikol pôvodne z Inštitútu prípravy mládeže, a ako moderná štátna inštitúcia zabezpečuje v dnešnej dobe plnenie úloh v oblasti skvalitňovania a zefektívňovania výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách, zastrešuje rôzne národné i medzinárodné školské projekty, pracuje na zvyšovaní úrovne vyučovacieho procesu, na vysokej odbornosti pedagógov, a podieľa sa na zvyšovaní možností mladých absolventov odborných škôl na ich zamestnanosti.

*Naša stránka prechádza rozsiahlou prestavbou. V sekcii „Domov“ je dočasne k dispozícii jej pôvodná verzia.
Prioritné činnosti

PRIORITNÉ ČINNOSTI


našej organizácie sú :
  • tvorivá činnosť mládeže, pod vedením našich odborníkov
  • proces vytvorenia a práce s firmou podporuje Slovenské centrum cvičných firiem
  • monitoring odborného vzdelávania zaisťuje Slovenské národné observatórium
  • oblasť vzdelávania - štátne vzdelávacie programy, normatívy pre SOŠ, učebnice a učebné pomôcky
Projekty

PROJEKTY


Členovia špeciálnych tímov ŠIOV-u sa sústreďujú na prácu so žiakmi ZŠ a SŠ v rôzne zameraných národných i medzinárodných projektoch, v ktorých sa zameriavajú na výučbu odborných predmetov, či vybavujú školy modernými školskými pomôckami na vysokej úrovni. ŠIOV takto napomáha slovenským školám vychovávať vysoko odborne kvalifikovaných absolventov, a tým prispieva i k vyššej perspektíve ich zamestnanosti.
Aktivity a súťaže ŠIOV-u

AKTIVITY A SÚŤAŽE


Naša organizácia zasvätila svoju prácu sprístupňovaniu informácií mladým ľuďom, skvalitňovaniu výučby a vzdelávania, kontinuálnemu vzdelávaniu pedagógov, prezentácii rôznych vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade i organizácii rôznych súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ, akými sú napríklad:
  • JUVYR,
  • SKILLS SLOVAKIA, EUROSKILLS,
  • SOČ, ZOČ,
  • ZENIT a mnohé ďalšie, ktoré tiež nájdete na našich stránkach.


Aktuality

Tlačová správa - Perspektívy pre žiakov a potenciál pre firmy
01 dec 2016

            Perspektívy pre žiakov a potenciál pre firmy              &nb

Read more
ŠIOV na EuroSkills 2016
24 nov 2016

    ŠIOV na EuroSkills 2016  

Read more
Organizátori krajských kôl ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve na školský rok 2016/2017
09 nov 2016

    TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ROZŠÍRENEJ EURÓPSKEJ ÚNIE. WWW.PODPORMEREMESLA.EU

Read more
Tlačová správa - Festival šikovných už tento týždeň
08 nov 2016

  Festival šikovných už tento týždeň   Bratislava – 8, november 2016 – Už tento týždeň sa v Bratislave uskutoční Festival šikovných. Presne takto nazv

Read more

 

SCCF

Sieť cvičných firiem v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem a na Slovensku je to Slovenské centrum cvičných firiem. Jeho úlohou je simulácia orgánov štátnej správy, organizácia vzdelávania učiteľov cvičných firiem a príprava veľtrhov cvičných firiem.

18. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave                                            05. - 06. Novembra 2015


Čítaj viac o SCCF

Najnovšie na ŠIOVe ...

  19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa bude konať v dňoch 10. - 11. novembra 2016, v priestoroch Incheby Hala A.0 - Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7,  v Bratislave.   Prihl&aacut
Obsahová analýza štátnych vzdelávacích programov - kaderník Obsahová analýza štátnych vzdelávacích programov - elektrotechnika Obsahová analýza štátnych vzdelávacích programov - pomocný pracovník v stavebníctv
Obsahová analýza školských vzdelávacích programov - cukrár Obsahová analýza školských vzdelávacích programov - pekár Obsahová analýza školských vzdelávacích programov - Šurany Obsahová analýza školský
Berufsanalyse-Biotechnologe-Pharmakologe-DE Analýza - biotechnológ-farmakológ    
Berufsanalyse-Bäcker-Konditor-DE Analýza - cukrár-pekár    
Berufsanalyse-Coiffeur-de Analýza-kaderník    
Analýza - mechanik elektrotechnik Berufsanalyse-Mechaniker-Elektrotechniker    
Berufsanalyse-Hilfsarbeiter-Bau-De Analyza-pomocny-pracovnik-v-stavebnictve    
  Analýza - technik sklárskej výroby Analýza - pomocný pracovník v stavebníctve Analýza - mechanik-elektrotechnik Analýza - kaderník Analýza - cukrár-pekár Analýza - biotechnológ-farmakoló
Analýza mobilita Švajčiarsko KSK Analýza mobilita Švajčiarsko MŠ Analýza mobilita Švajčiarsko ŠIOV Analýza mobilita Švajčiarsko SOŠ    
Porovnanie požiadaviek stavebná výroba - Kežmarok    
Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov - cukrár - BA Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov - pekár - BA UO OV cukrár UO technológia  cukru 00E1r k zmene u0160kVP UO technolu00F3gia peku00E1r -
Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov - kaderník - BA Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov - kaderník - Levice    
09-Biotechnológia 10-Mikrobiológia Biotechnologická prax  Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov    
Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov - Šurany Porovnanie požiadaviek zamestnávateľov - Prešov    
elektrotechnika chémia kaderník potravinárstvo stavebná výroba  
    Záverečné vyhodnotenie SOČ - celoštátna prehliadka Vyhodnotenie krajských prehliadok Zhodnotenie úrovne prác z pohľadu predsedov OHK Zhodnotenie ankety riešiteľov SOČ Zhodnotenie anket
      {gallery slider=boxplus.carousel slider:positioning=center slider:edges=blurred}sutaze-images/suso/galeria-suso-murar{/gallery}
      {gallery slider=boxplus.carousel slider:positioning=center slider:edges=blurred}sutaze-images/suso/galeria-suso-stolar{/gallery}      

 

 

Naše projekty

ŠIOV realizuje viaceré národné a medzinárodné projekty.

Naše časopisy

Zaujímajú vás novinky zo ŠIOVu?

Ak vás zaujíma, čo nové sa deje v našej organizácii, prihláste sa k odberu nášho newslettera

 

*Newsletter pripravujeme, po prihlásení vás budeme informovať.

Zdieľajte s nami

Zaujal vás niektorý článok?
Zdieľajte ho a informujte priateľov !

Nájdite nás na mape

Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Slovensko

Kontaktné čísla

Tel: +421 / 2 / 5477 6774
Fax: +421 / 2 / 5477 6277

Email kontakt

kancelaria@siov.sk
www.siov.sk

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Jeho činnosť je orientovaná na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.