522
Šiov

ŠIOV


Štátny inštitút odborného vzdelávania vznikol pôvodne z Inštitútu prípravy mládeže, a ako moderná štátna inštitúcia zabezpečuje v dnešnej dobe plnenie úloh v oblasti skvalitňovania a zefektívňovania výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách, zastrešuje rôzne národné i medzinárodné školské projekty, pracuje na zvyšovaní úrovne vyučovacieho procesu, na vysokej odbornosti pedagógov, a podieľa sa na zvyšovaní možností mladých absolventov odborných škôl na ich zamestnanosti.

*Naša stránka prechádza rozsiahlou prestavbou. V sekcii „Domov“ je dočasne k dispozícii jej pôvodná verzia.
Prioritné činnosti

PRIORITNÉ ČINNOSTI


našej organizácie sú :
  • tvorivá činnosť mládeže, pod vedením našich odborníkov
  • proces vytvorenia a práce s firmou podporuje Slovenské centrum cvičných firiem
  • monitoring odborného vzdelávania zaisťuje Slovenské národné observatórium
  • oblasť vzdelávania - štátne vzdelávacie programy, normatívy pre SOŠ, učebnice a učebné pomôcky
Projekty

PROJEKTY


Členovia špeciálnych tímov ŠIOV-u sa sústreďujú na prácu so žiakmi ZŠ a SŠ v rôzne zameraných národných i medzinárodných projektoch, v ktorých sa zameriavajú na výučbu odborných predmetov, či vybavujú školy modernými školskými pomôckami na vysokej úrovni. ŠIOV takto napomáha slovenským školám vychovávať vysoko odborne kvalifikovaných absolventov, a tým prispieva i k vyššej perspektíve ich zamestnanosti.
Aktivity a súťaže ŠIOV-u

AKTIVITY A SÚŤAŽE


Naša organizácia zasvätila svoju prácu sprístupňovaniu informácií mladým ľuďom, skvalitňovaniu výučby a vzdelávania, kontinuálnemu vzdelávaniu pedagógov, prezentácii rôznych vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade i organizácii rôznych súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ, akými sú napríklad:
  • JUVYR,
  • SKILLS SLOVAKIA, EUROSKILLS,
  • SOČ, ZOČ,
  • ZENIT a mnohé ďalšie, ktoré tiež nájdete na našich stránkach.


Aktuality

Fínsko – kvalifikácie a ECVET
26 máj 2016

  10. – 12. mája 2016 sa vo fínskom meste Seinäjoki konali súťaže zručností Skill Finland - Taitaja. Usporiadateľom bolo Stredisko odborného vzdelávania a prípravy (SEDU). Žiaci a študenti súťažili v 44 disciplínach za účas

Read more
Mladý ekofarmár 2016 pozná svojich víťazov
20 máj 2016

Bratislava, 23. máj 2016   Stredná odborná škola veterinárna v Nitre privítala v dňoch 18.- 20. mája 2016 mladých poľnohospodárov z celého Slovenska. Žiaci stredných odborných škôl si už po sedemnásty krát zmerali sily

Read more
Mladí remeselníci zabojujú v súťaži Skills Slovakia v Nitre
26 apr 2016

Bratislava, 26. apríl 2015   V dňoch 26. a 27. apríla 2016 sa na Výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční ďalší ročník podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Súťaže majú zvýšiť

Read more
Najtalentovanejší mladí vedci Slovenska sa stretnú v Bratislave
21 apr 2016

  Bratislava, 20. apríl 2016     Už koncom apríla privíta Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave najtalentovanejších stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí sa prebojovali do národného kol

Read more

 

SCCF

Sieť cvičných firiem v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem a na Slovensku je to Slovenské centrum cvičných firiem. Jeho úlohou je simulácia orgánov štátnej správy, organizácia vzdelávania učiteľov cvičných firiem a príprava veľtrhov cvičných firiem.

18. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave                                            05. - 06. Novembra 2015


Čítaj viac o SCCF

Najnovšie na ŠIOVe ...

    Záverečné vyhodnotenie SOČ - celoštátna prehliadka Vyhodnotenie krajských prehliadok Zhodnotenie úrovne prác z pohľadu predsedov OHK Zhodnotenie ankety riešiteľov SOČ Zhodnotenie anket
      {gallery slider=boxplus.carousel slider:positioning=center slider:edges=blurred}sutaze-images/suso/galeria-suso-murar{/gallery}
      {gallery slider=boxplus.carousel slider:positioning=center slider:edges=blurred}sutaze-images/suso/galeria-suso-stolar{/gallery}      
  Vyhlásenie 13. ročníka súťaže žiakov SOŠ „IPM STUDENT AWARD 2014“ Slávnostné vyhodnotenie 12. ročníka „IPM STUDENT AWARD 2013“ vo Vyhniach - fotogaléria Vyhodnotenie 12. ročníka súťaže žiakov S
    21 Baníctvo, geológia a geotechnika 22 Hutníctvo  24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 26 Elektrotechnika 27 Technická chémia silikátov 28 Technick
11 Fyzikálno-matematické vedy 21 Baníctvo, geológia a geotechnika 22 Hutníctvo 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II 26 Elektrotechnika 27 Technická chémia silikátov 28 Techni
Súťaž o mlieku                               &nbs
  Školský rok 2015 / 2016 :   Výsledková listina – Skills Slovakia Kaderník     
    FESTO - Mladý Mechatronik             Štruktúra Skills Slovakia "Mladý mechatronik":   Školský rok 2015/2016   plagát V
      Bratislava, 18. november 2015     Aj tento rok sa koncom novembra predstaví mládež zo stredných odborných škôl na celoslovenskom školskom poduja
  Štruktúra stredoškolskej súťaže JUVYR     Školský rok 2015 / 2016 :   Vyhodnotenie Výsledková listina – Skills Slovakia Kaderník  Výsledková listina

 

 

Naše projekty

ŠIOV realizuje viaceré národné a medzinárodné projekty.

Naše časopisy

Zaujímajú vás novinky zo ŠIOVu?

Ak vás zaujíma, čo nové sa deje v našej organizácii, prihláste sa k odberu nášho newslettera

 

*Newsletter pripravujeme, po prihlásení vás budeme informovať.

Zdieľajte s nami

Zaujal vás niektorý článok?
Zdieľajte ho a informujte priateľov !

Nájdite nás na mape

Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Slovensko

Kontaktné čísla

Tel: +421 / 2 / 5477 6774
Fax: +421 / 2 / 5477 6277

Email kontakt

kancelaria@siov.sk
www.siov.sk

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Jeho činnosť je orientovaná na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.