Obsah
rss

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Výzva k súťaži najlepších..

[ 17.10.2012 ]

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network..
viac

JUNIOR NOWACO CUP 2009/10

[ 24.02.2010 ]

Výsledky súťaží JUNIOR NOWACO CUP 2009/10 v profesii kuchár a cukrár a súťaže Mladý mechatronik v profesii..
viac

Vyhlásenie súťaže JUNIOR NOWACO..

[ 06.10.2009 ]

Klub mladých kuchárov a cukrárov – SZKC v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje..
viac

PLATBY DO ZAHRANIČIA SO SOFTVÉROM

„Clearing Center Client“, verzia 3.x.xx

 

Clearing Center Client  je počítačový program, ktorý dostala každá škola, na ktorej sa nachádza aspoň jedna zaregistrovaná cvičná firma. Ak máte staršiu verziu programu, aktualizujte si ho prosím stiahnutím upgradu na novšiu verziu.

 

Program sa skladá z dvoch hlavných častí:

  1. 1. Databázový klient (je potrebná pravidelná aktualizácia databázy – kde sa nachádza viac ako 5600 cvičných firiem, k 01.07.2004)
  2. 2. Bankový klient (jeho účelom je zadávať platby do zahraničia elektronickou formou)

Ako zadávať zmeny údajov o cvičnej firme ?

Po spustení programu stlačte tlačidlo „Database Program“ , vyhľadajte si svoju cvičnú firmu prostredníctvom ikonky „ďalekohľadu“ a následne stlačte tlačidlo Edit Mode.

Po uskutočnených zmenách telefónneho čísla, faxu, e-mailu a iných údajov stlačte znova tlačidlo „Edit Mode“, pre uloženie zmien. Aby sa o zmene týchto údajov dozvedeli aj ostatné cvičné firmy na celom svete je potrebné ich zaslať na spracovanie do Slovenského centra cvičných firiem. Návod ako zaslať tieto údaje k nám je popísaný nižšie. Postup je rovnaký ako na zasielanie príkazov na úhradu (platieb do zahraničia) do Centrobanky pri SCCF.

 

 

 

Ako vytvoriť zahraničné platobné príkazy ?

Po spustení programu stlačte tlačidlo „Banking Program“. Na obrazovke sa zobrazí menu bankového klienta:

 

 

V prípade, že máte v Centrobanke pri SCCF otvorených viacero bežných účtov, vyberiete si ten, z ktorého sa má platba do zahraničia uskutočniť.

Money Order Own Country„  prosím nepoužívajte!

Táto voľba slúži len pre tuzemské platby (teda nie medzinárodné). Pre tuzemské platby naďalej prosím používajte Príkazy na úhradu a Hromadné príkazy na úhradu, ktoré nám tak ako doteraz zasielate do Centrobanky pri SCCF.

 

Pre zahraničnú platbu stlačte tlačidlo „Money Order Foreign Country“ (Platba do zahraničia). Následne sa Vám vyobrazí elektronický formulár pre konkrétnu zahraničnú platbu:

 

  1. nastavte sa na riadok „Account Number“, stlačte „F3“ a vyberte si Vášho dodávateľa, ktorému chcete uhradiť platbu (pre pohyb ďalej používajte tlačidlo TAB)
  2. v okienku Details of Payment  uveďte variabilný a konštantný symbol pre danú platbu (v tomto okienku nepoužívajte klávesu ENTER a nie je ani vhodné písať diakritické znamienka)
  3. ďalej si vyberte peňažnú menu, v ktorej sa má platba uhradiť
  4. vypíšte sumu v konkrétnej peňažnej mene (vychádzajte z údajov došlej zahraničnej faktúry)

Pre ďalší príkaz na úhradu stlačte „Next Order“.

Pre ukončenie stlačte Save and Quit

 

Ako si skontrolovať zahraničné platobné príkazy ?

Stlačte tlačidlo List of Money Orders

 

 

Zobrazia sa Vám pripravené príkazy na úhradu na odoslanie:

 

 

Pre archiváciu je vhodné si pred odoslaním tento zoznam vytlačiť, uskutočníte to stlačením tlačidla Print Orders(dôležité je vybrať si font „Arial“ na správne zobrazovanie tlače).

V prípade, že ste sa v nejakom príkaze na úhradu pomýlili, nastavte sa na riadok (ľavým tlačítkom myši a stlačte klávesu „Delete“ na klávesnici.

Ak ste si skontrolovali prevodné príkazy, stlačte tlačidloGet Ready for Transfer“.

Teraz sú údaje pripravené na zaslanie a spracovanie do Slovenského centra cvičných firiem (SCCF).

 

Ako postupovať pri odosielaní údajov a zahraničných platieb do centrály SCCF?

Vráťte sa do hlavného menu programu, stlačením tlačidla Back to CC-Client

 

Z menu Import/Export vyberte voľbu Create Export File

 

 

Následne program zaznamená všetky Vaše údajové zmeny a platobné príkazy do zahraničia do jedného súboru s menom „PFChangesSK01_xxxxxxxx.mdb“, kde „xxxxxxxx“ je meno cvičnej firmy, ktorá zmeny zaznamenala. Tento súbor sa uloží do adresára, kde máte nainštalovaný program CCClient, zväčša v adresári C:Program FilesClearing Center Clientsend“.

 

 

Tento súbor so všetkými zmenami je potrebné zaslať, najlepšie e-mailom na adresu Slovenského centra cvičných firiem (SCCF). Následne od nás dostanete potvrdzujúci e-mail. SCCF tieto údaje a prevodné príkazy spracuje vo svojom CCCliente a zašle ich do svetovej centrály cvičných firiem do Europenu sídliaceho v Essene v Nemecku. Europen tieto údaje aktualizuje a umožní prístup k nim všetkým cvičným firmám na celom svete a úhrady z prevodných príkazov zašle ich príjemcom (CF v zahraničí).

 

Ing. Daniel Ňarjaš

SCCF