Obsah
rss

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Výzva k súťaži najlepších..

[ 17.10.2012 ]

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network..
viac

JUNIOR NOWACO CUP 2009/10

[ 24.02.2010 ]

Výsledky súťaží JUNIOR NOWACO CUP 2009/10 v profesii kuchár a cukrár a súťaže Mladý mechatronik v profesii..
viac

Vyhlásenie súťaže JUNIOR NOWACO..

[ 06.10.2009 ]

Klub mladých kuchárov a cukrárov – SZKC v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje..
viac

súťaž: „Najlepší podnikateľský zámer“

 

V rámci výučby predmetu cvičná firma sa študenti dostávajú do víru podnikania: ako začať podnikať, ako pripraviť podnikateľský zámer vrátane finančného plánu, ako prezentovať seba,  firmu a ďalšie. Za úspechom najúspešnejších podnikateľov sveta, napríklad Bill Gates a na Slovensku  Miroslava Trnku, ktorý je spoluautorom programu NOD32, je predovšetkým skvelý nápad. To isté sa týka autorov Facebook, Google atď.

 

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa rozhodli podporiť kreativitu študentov cvičných firiem a zároveň im umožniť prezentovať svoje nápady zapojením sa do súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Na vyhodnotení súťaže najlepších nápadov sa zúčastnia aj partneri zo Združenia podnikateľov Slovenska a Nadácie na podporu malého a stredného podnikania.

 

Obsah a termíny súťaže:

  • Cvičná firma môže poslať jeden podnikateľský zámer, ktorý považuje za najlepší a nemusí byť totožný s predmetom podnikania CF do 30. septembra 2011.
  • Desať najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do užšieho výberu a prizveme na osobné stretnutie do 15. októbra 2011.
  • Prví traja z užšieho výberu budú vyhodnotení a ocenení na 14. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v novembri 2011 v Bratislave. 

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti cvičných firiem (meno, priezvisko študenta, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy).
  • Podnikateľský zámer musí byť napísaný v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Súťažný podnikateľský zámer musí obsahovať základné parametre potrebné na jeho odborné posúdenie vrátane finančného plánu.
  • Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
  • Podnikateľský zámer je možné poslať elektronicky na adresu horecka@siov.sk a v predmete správy bude „Najlepší podnikateľský zámer“ alebo poštou na adresu Štátny inštitút odborného vzdelávania, SCCF, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 37.
  • Termín ukončenia súťaže je 30. 09. 2011.

Vyhodnotenie súťaže:

  • súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk
  • Úplné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na nasledujúcom Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.

 

 

       Ing. Gabriela Horecká

 Slovenské centrum cvičných firiem