Skip Navigation LinksÚvod > Medzinárodná spolupráca > Medzinárodné projekty > Súčasné projekty > Ploteus

Ploteus

PLOTEUS je portál obsahujúci informácie z členských krajín EÚ (okrem členských štátov zahŕňa aj Nórsko, Island, Švajčiarsko a Turecko) o vzdelávacích príležitostiach a systémoch vzdelávania a odbornej prípravy. 

Cieľom je prepojenie národnej databázy s portálom vzdelávacích príležitostí v Európe v  5 hlavných  oblastiach: 
1.    Vzdelávacie príležitosti „Learning opportunities“;
2.    Vzdelávacie systémy „Education Systems“;
3.    Výmeny „Exchanges“;
4.    Kontakty „Contact“;
5.    Chystám sa do zahraničia „Moving to a Country“.

Kontaktná osoba: Mgr. Alexnadra Junášková, alexandra.junaskova@siov.sk. Viac informácií nájdete na stránke https://ec.europa.eu/ploteus/sk.