Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Všeobecné vzdelávanie > Štátne vzdelávacie programy

Štátne vzdelávacie programy

Štátne vzdelávacie programy platné od 1.9.2013:

Anglický jazyk - úroveň B1 a B2 pre ÚSOV
Biológia pre SOV
Cudzi jazyk pre SOV
Druhý vyučovací jazyk v bilingválnom štúdiu - úroveň C1 pre ÚSOV
Dejepis pre ÚSOV
Etická výchova pre SOV
Etická výchova NSOV
Etická výchova ÚSOV
Francúzsky jazyk - úroveň B1 a B2 pre ÚSOV
Fyzika pre SOV
Fyzika pre ÚSOV
Geografia pre ÚSOV
Chémia pre SOV
Chémia pre USOV
Informatika pre NS
Informatika pre SOV
Informatika pre ÚSOV
Maďarský jazyk a literatúra pre NS
Maďarský jazyk a literatúra pre NSOV
Maďarský jazyk a literatúra pre SOV 3
Maďarský jazyk a literatúra pre SOV 4
Maďarský jazyk a literatúra pre ÚSOV
Matematika pre NSOV
Matematika pre SOV
Matematika pre ÚSOV netechnické
Matematika pre ÚSOV technické
Nemecký jazyk - Úroveň B1 a B2 pre ÚSOV
Obcianska náuka pre NS
Občianska náuka pre NSOV
Občianska náuka pre SOV
Občianska náuka pre ÚSOV
Ruský jazyk - Úroveň B1 a B2 pre ÚSOV
Slovenský jazyk a literatúra pre NS
Slovenský jazyk a literatúra pre NSOV
Slovenský jazyk a literatúra pre SOV 3
Slovenský jazyk a literatúra pre SOV 4
Slovenský jazyk a literatúra pre ÚSOV
Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre NS
Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre NSOV
Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre SOV 3
Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre SOV 4
Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre ÚSOV
Španielsky jazyk - Úroveň B1 a B2 pre ÚSOV
Taliansky jazyk - Úroveň B1 a B2 pre ÚSOV
Telesná a športová výchova pre NSOV
Telesná a športová výchova pre SOV
Telesná a športová výchova pre ÚSOV