SIP


SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači  v 3 kategóriách určených žiakom SŠ a OA ( písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing)  s cieľom podpory  a vyhľadávania talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíja tvorivé kompetencie  žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.

Žiaci  využívajú zručnosti počas štúdia a na  medzinárodnej súťaži INTERSTENO, v internetových súťažiach, získania štátnej skúšky z ADK. Návyky pri práci na klávesnici PC všetkými desiatimi prstami hmatovou a dotykovou metódou využívajú po skončení strednej školy ďalej na VŠ, kde spracúvajú množstvo informácii prostredníctvom klávesnici PC alebo v praxi, zvyšujú si väčšie  možnosti  uplatniť sa na trhu práce. Žiaci sa učia tréningom rýchlo a presne prepísať text, cibria si pozornosť pri prepise textov, upravovať text, precvičujú si gramatiku, pohotovosť pri korektúre textu, využívajú textové klávesové skratky pri spracovaní textu a p., Z hľadiska vzdelávania žiaci využívajú medzipredmetové vzťahy z informatiky, slovenského jazyka, cudzieho jazyka,  ekonomiky.

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť