Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov > Vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie podujatia

ŠIOV zabezpečuje realizáciu a organizáciu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, s dôrazom na učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy stredných odborných škôl SR.

V rámci udržateľnosti výstupov a výsledkov implementovaných národných projektov zabezpečuje ŠIOV vzdelávanie v programoch akreditovaných počas realizácie národných projektov.

Ponúka tiež vzdelávacie programy v zmysle Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.