Skip Navigation LinksŠIOV > Vzdelávanie > Ďalšie vzdelávanie pedagógov

Vzdelávacie podujatia

ŠIOV zabezpečuje realizáciu a organizáciu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, s dôrazom na učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy stredných odborných škôl SR.

V rámci udržateľnosti výstupov a výsledkov implementovaných národných projektov zabezpečuje ŠIOV vzdelávanie v programoch akreditovaných počas realizácie národných projektov.

Ponúka tiež vzdelávacie programy v zmysle Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Online prihlásenie

Odborné informačné semináre

Akreditované vzdelávacie programy

Newsletter december 2017

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť