Skip Navigation LinksÚvod > Súťaže > Zenit

O súťaži

Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

 

Školský rok 2016/2017

Výsledková listina:

       ZENIT v elektronike  A

       ZENIT v elektronike B

       ZENIT v programovaní A

       ZENIT v programovaní B

       ZENIT v programovaní WEB

       ZENIT v strojárstve A

       ZENIT v strojárstve B1

       ZENIT v strojárstve B2

       ZENIT v strojárstve C

 

.        Bulletin

·        Vyhlásenie

·        Organizačno-technické pokyny:

                     Elektronika

                     Programovanie

                     Strojárstvo

·        Organizačný Poriadok

·        Adresár Celoštátnej odbornej komisie