Skip Navigation LinksÚvod > Súťaže > SOČ

O súťaži

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže  on-line  systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci  zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.  Svoje odborné vedecké  bádanie  žiaci prezentujú  na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Online prihlásenie do súťaže SOČ – registrácia/prihlásenie:

Elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc

 

Štartovacie listiny:

.       Štartovacia listina 01

.       Štartovacia listina 02

.       Štartovacia listina 03

.       Štartovacia listina 04

.       Štartovacia listina 05

.       Štartovacia listina 06

.       Štartovacia listina 07

.       Štartovacia listina 08

.       Štartovacia listina 09

.       Štartovacia listina 10

.       Štartovacia listina 11

.       Štartovacia listina 12

.       Štartovacia listina 13

.       Štartovacia listina 14

.       Štartovacia listina 15

.       Štartovacia listina 16

.       Štartovacia listina 17

Školský rok 2016/2017

.       Vyhlasenie-SOC 2016-17

·      Organizačno-technické pokyny

·      Organizačný poriadok

·      Metodická príručka

.      Harmonogram SOČ 2016-17

·      Adresár celoštátnej odbornej komisie