Skip Navigation LinksÚvod > Vzdelávanie > Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov > Vzdelávacie podujatia > Odborné a informačné semináre

Odborné a informačné semináre

Odborné a informačné semináre sú realizované podľa aktuálnych požiadaviek praxe a škôl.