Umenie a umelecko-remeselná tvorba I.

Odborné komisie

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v konzervatóriách. Sú zložené z odborníkov kultúrnych, zamestnávateľských, stavovských organizácií i pedagogických zamestnancov v priamej hudobnej a tanečnej praxi.

Štatút odborných komisií

 

Odborná komisia 82 Umenie a umelecko - remeselná tvorba I Konzervatóriá

 

Mgr. art. K A T A R Í N A   Z A C H A R O V Á

Únia konzervatórií Slovenskej republiky

J U R A J   B U R I A N, DiS. art.

Slovenská jazzová spoločnosť

doc. Mgr. art. D U Š A N   J A R J A B E K

 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

PaedDr. Mgr. art. J Ú L I U S   K L E I N

Štátna filharmónia Košice

Mgr. art. A N T O N   P O P O V I Č

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

Mgr. art. V L A D I M Í R   Š A L A G A

 Štátny komorný orchester Žilina 

PhDr. I G O R   V A L E N T O V I Č

Hudobné centrum Bratislava

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť