Skupina odborov 21

Dodatok Č.1

Skupina 21 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnika

Skrátené štúdium v 1-ročnom a 2-ročnom vzdelávacom programe

 

Dodatok č. 2

Skupina 21 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnika

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.
Vloženie vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov učebného odboru 2176 H mechanik banských prevádzok.

Dodatok č. 3

Skupina 21 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnika

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť