Skupina odborov 27

Dodatok č. 1

Skupina 27 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov.

VUP a VUO operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov

Dodatok č. 2

Skupina 27 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov

VUP a VUO operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla, operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla, operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky, operátor sklárskej výroby – brúsenie; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 3

Skupina 27 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť