Skupina odborov 29

Dodatok č. 1

Skupina 29 znenie pdf

1. september 2014 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

ŠVP pre učebný odbor biochemik

Dodatok č. 2

Skupina 29 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

VUP a VUO pre učebné odbory mäsiar, cukrár pekár

Dodatok č. 3

Skupina 29 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

VUP a VUO pre učebné odbory pekár, biochemik – mliekarská výroba, skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe.

Dodatok č. 4

Skupina 29 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

VUP a VUO 2964 H cukrár; Aktualizácia znenia obsahového štandardu „Športová príprava“ študijného odboru výživa a šport vrátane nadstavbového aj pomaturitného štúdia.. Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu.

Dodatok č. 5

Skupina 29 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 5, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 29 Potravinárstvo

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť