Skupina odborov 36

Dodatok č. 1

Skupina 36 znenie pdf

1. september 2015 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

VUP a VUO murár, tesár, inštalatér, strechár, mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Dodatok č. 2

Skupina 36 znenie pdf

1. september 2016 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

ŠVP technik energetických zariadení budov; VUP a VUO montér suchých stavieb; skrátené štúdium v 1- a 2- ročnom vzdelávacom programe

Dodatok č. 3

Skupina 36 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 3, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu

Dodatok č. 4

Skupina 36 znenie pdf

1. september 2018 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 4, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Aktualizácia rámcových učebných plánov pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory.

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť