Skupina odborov 23, 24

ŠVP 23, 24

znenie pdf

1. september 2013 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijných odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť