Skupina odborov 37

ŠVP 37

znenie pdf

1. september 2013 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť