Skupina odborov 42, 45

ŠVP 42, 45

znenie pdf

1. september 2013 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť