Skupina odborov 25

Dodatok č. 1

Skupina 25 znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie.

ŠVP pre ŠO multimédiá; ŠO informačné a digitálne technológie. VUP a VUO pre ŠO 2563 Q počítačové systémy.
Odstránenie Prílohy 1 a Prílohy 2 štátneho vzdelávacieho programu

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť