Skupina odborov 25

ŠVP 25

znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
1. vydanie

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť