Skupina odborov 92

ŠVP 92

znenie pdf

1. september 2017 · ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre študijný odbor ochrana osôb a majetku

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

DUAL Newsletter 2/2018

Najnovšie čislo newslettra Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Sťiahnuť zobraziť všetky

Kontaktujte nás

Napište nám email alebo nás kontaktujte telefonicky a spolu sa to pokusime vyriešiť Zobraziť